פרויקט עסקי - "מרפאת עיניים"
פרויקט לשכת קשר נתניה- עו"ד
פרויקט לשכת קשר לוד - עו" ד
פרויקט עסקי - "המספרה"
פרויקט עסקי - "הוט מיט"
פרויקט עסקי - "כוכב התאורה"