פרויקט עסקי - "מרפאת עיניים"
פרויקט עסקי - "הוט מיט"
פרויקט עסקי - "המספרה"
פרויקט עסקי - "כוכב התאורה"