דירה בהזמנה מתאמי שינויים מתוך כתבה בבניין דיור

דירה בהזמנה מתאמי שינויים מתוך כתבה בבניין דיור